top of page

 

Årsmøte i Skirvedalen Løypelag

 

Tidspunkt:      08.10.2022     kl 16.00

 

Sted: Kommer tilbake til sted (avhengig av antall deltakere)

 

 

Her er innkalling og foreløpig saksliste til årsmøtet. Medlemmer av Skirvedalen Løypelag er de som har betalt kr 1 000,- i medlemskontingent/driftstøtte i 2021.

 

For oss i styret er det stor usikkerhet om hvor mange som ønsker å delta på årsmøtet (i forhold til bestilling av lokaler). Ber derfor om en tilbakemelding på hvem som har tenkt å komme.

Tilbakemelding gis til: johannes@haukaas.no         frist for påmelding 24.09.2022

 

Utfyllende saksliste sendes ut ca en uke før møtet.

Innkalling og endelig saksliste legges ut på Skirvedalen Løypelags hjemmeside https://www.skirvedalen.info/ og på facebook

For oss med hytte/tilhold i Skirvedalen

 

 

Sak 1-2022 - Valg av møteleder

 

Sak 2-2022 - Valg av personer til å skrive under årsmøtereferat

 

Sak 3-2022 - Vedtekter for Skirvedalen løypelag

 

Sak 4-2022 - Årsmelding for 2021

 

Sak 5-2022 - Revidert regnskap for 2021

 

Sak 6-2022 - Fastsettelse av kontingent for 2022

 

Sak 7-2022 - Budsjett for 2022

 

Sak 8-2022 - Valg

 

Sak 9-2022 – Innkomne forslag fra medlemmer

Forslag må være styre i hende før 24.09.2022 - Forslag sendes johannes@haukaas.no

 

 

Tinn Austbygd 30.08.2022

 

Johannes Haukaas

Leder Skirvedalen Løypelag

 

bottom of page